රුයිත දහය

ජනක මහබෙල්ලනගේ පොතක්. මම හුඟක්ම ආසා කරන කවියෙක්. රතිය කියන මානුෂීය ක්‍රියාකාරකම හරිම අමුතු සරල විදියකට දකින කවියෙක්. මම මේ ඌරුවට යන කවි ලියන වෙනත් කෙනෙකුට කියලා දන්නේ කේ. කේ. සමන් කුමාරව නොහොත් සර්පයාව. පොතේ විග්‍රහ කරන්න කතාවක් අන්තර්ගත නොවන නිසා පොත ගැන දීර්ඝ හඳුන්වා දීමක් කරන්න මට අවස්ථාවක් නෑ.

පොතේ අන්තර්ගතය සඳහන් කලොත් රතිය, සිගරට්, කවිය, පවුල, ආදරය, දෙමව්පියන්, කසිප්පු, සහෝදරකම්, පරිසරය සමාජ තලයන් ගැන නොයෙක් විදි වල අත්දැකීම් මේ පොතේ අඩංගුයි. ඉහත කී අන්තර්ගතයන් ගැන නොයෙක් කෝණ වලින් දැකීම් මේ පොතේ අඩංගුයි. අන්තර්ගතයන් වල කවියා දකින් සොඳුරු බව සහ උපමාවන් සඳහා මෙය කදිම නිදසුනක් වෙයි.

අනියම් පෙම

ගඟ:
ගලාගෙන ගියාට කමක් නෑ
මුහුදට
ඉවුරුත් තෙමාගෙන

සමාජගත පිලිගැනීම්, රීතීන්, තත්වයන් විටෙක මොහු කඩා දමයි. විටෙක සියුම් පහරවල් එල්ල කරයි. සංවාද වලදී හැඟී ගියේ සමහරෙකු  මොහුගේ කවියට අකමැති බවයි. එයට හේතුව ලෙස දැක්වූයේ කාමුකත්වය ඉස්මතු කිරීමේදී හේ රීතීන් බිඳ ඇති බවයි. එය නිශ්චය කිරීම කියවන ඔබට බාර කරමි. රැඩිකල් කවි විඳීමට කැමතිනම් - මේ අසම්මතවාදියාවත් කියවන්න.

අවසනටත් ඔහුගේ කවියක්:


ISBN - 955 -8365 -09 -2
සංහිඳ ප්‍රකාශනයක්
මිල රුපියල් 100/=

කවරයේ පින්තූරය සහ කවිය සැපයීම: රුවන් බන්ධුජීව සහෝදරයාගෙන්Let's Go Swimming in the Monsoon Sea with Shyam Selvadurai...

It's Sri Lanka, 1980, and the season of monsoons. Fourteen year old Amrith lives with kind uncle Lucky and aunty Bundle along with their two daughters Selvi and Mala after his parent's death. Amrith’s school holiday plans seem unpromising: he has to appear in his school’s production of Othello and he is learning to type at Uncle Lucky’s tropical fish business. Then, like an unexpected monsoon, his cousin brother arrives from Canada and he finds himself falling in love with the Canadian boy. Othello, with its powerful theme of disastrous jealousy, is the backdrop to the drama in which Amrith finds himself immersed.

Shyam Selvadurai’s first young adult novel which even was Nominated for the Governor General's Literary Awards 2005, (Children's Literature, Text), he explores first love with purity, humor,and compassion. This novel reminds the reader about Michael Ondaatje's Running in the Family; both highlights the struggles of children with their families. Swimming in the Monsoon Sea is the kind of compound novel best appreciated by adults and older teenagers who have moved to a more wistful approach to literature. Even though it has categorized as a gay love story, there's no implied sex, no reciprocation of feelings. Instead, it's a story of young love and loss. Feelings of a young boy who has just stepped into his teen age.

I really don't think of it as a "young adults" book. It is a book for everyone. It's a lovely piece of writing, about a young boy's feelings, teenage love and mixture of various emotions. It is intended for teenagers, but can be enjoyed by older people as well. It will take you back to your teen-age in your life.

Post Script -
This book was translated to Sinhala by Mr. J.P. Wanniarachchi with the title "මෝසම් මුහුදේ පිහිනීම" in 2008 under the label of Sarasavi Publishers.
ISBN 978-955-573-686-2
Price : Rs. 490.00